To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, je zaupno dopisovanje in je namenjeno samo navedenemu naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da obvestite pošiljatelja, sporočilo pa trajno uničite. Prosimo, da spoštujete zaupnost sporočila in ga ne berete, kopirate, objavljate oziroma kakorkoli širite njegove vsebine. Niti TRAIG d.d. niti nobena od njegovih odvisnih družb ni odgovoren za spremenjeno, preurejeno ali ponarejeno sporočilo. Ni nujno, da to sporočilo odraža uradno stališče družbe.