Green Star je certifikat odličnosti za napredek na poti zelene preobrazbe podjetja, ki vključuje strukturirano uvajanje trajnostnih (ESG) vidikov in podnebnega ukrepnja v svoje poslovanje.

Osnova za izdajo certifikata sta ESG-ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja in ocena podnebnega ukrepanja. ESG-ocena ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja in družbe na podjetje ter odtis in vpliv podjetja na okolje, družbo ter podnebje. ESG-ocena Green Star temelji na mednarodnih okvirih in standardih za trajnostno poročanje ter EU-zakonodaji.